Dobro došli

Nalazite se na ličnim stranicama prof. dr Damnjana Radosavljevića. Dr Damnjan Radosavljević je bio dugogodišnji nastavnik na visokoškolskim ustanovama: Mašinski fakultet i Rudarsko-metalurški fakultet Univerziteta u Prištini, Sada radi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici i na Visoko poslovno-tehničkoj školi u Užicu. Stručne i naučne oblasti u kojima je profesor aktivan su oblasti: Termotehnika, termoenergetika, gasna tehnika, energetska efikasnost i Informacione tehnologije.